LABYRINTHS / MAZES:

Een serie schilderijen van labyrinten en doolhoven.

A series of paintings of labyrints and mazes.

*klik op een miniatuur om die te vergroten

*click on a thumbnail to enlarge it.