Architectuur: een serie schilderijen van bouwwerken.

Architecture: a painting-series of buildings.

* Klik in de galerij op een miniatuur om die te vergroten

* Click on a thumbnail to enlarge it