UNDER CONSTRUCTION (uc) & UNDER CONSTRUCTION HOME (uch)

Een nieuwe serie architectuurschilderijen. Ik werk nu niet meer met foto's van bestaande huizen, schuren, bouwsels enz. Nu is het startpunt vaak een oude architectonische ontwerptekening.

De huizen uit de mini serie Under Constrution Home zijn opgebouwd uit letters.