how_cell_for_L.B._b.jpg

how 1, cell for L.B., 20x24x51 cm

how_the_elehant.jpg

how 2, the elephant, 20x30x51 cm

how._looking_for_my_home_2.jpg

how 3, looking for my home, 20x20x65 cm

how_trix_a.jpg

how 4, the artist, 20x22x63 cm

how._temple_1.jpg

how 5, TRIX, 20x20x60 cm

how._watchtower_1.jpg

how 6, watchtower, 20x20x60 cm

how._block_house_2.jpg

how 7, block house, 18x20x62 cm

how_house_1a.jpg

how 8, Pieta, 20x24x51 cm

how._observatory_1.jpg

how 9, observatory, 20x24x59 cm

how_king_of_the_road.jpg

how 10, king of the road 

how_a_shelter_b.jpg

how 11, shelter

how._the_wheel_1.jpg

how 12, the wheel