UNDER CONSTRUCTION (uc) 

Een aantal schilderijen uit de nieuwe serie architectuurschilderijen: Under Construction. Ik schilder nu niet meer naar aanleiding van foto's van bestaande huizen, schuren, bouwsels enz. Nu is mijn startpunt vaak een oude architectuur tekening. Een grote inspiratiebron is het boek: Kleine Woningen, L.Zwiers, uitg. J.Clausen 1923.

 * Click on a miniature to enlarge it.